top of page
banner UFC.png

Cum se poate invoca cazul de forță majoră !

Managerii afacerilor din domeniul HORECA au la dispozitie un procedeu simplu pentru a putea suspenda contractele incheiate si pe care nu le pot derula din cauza masurilor dispuse in situația de urgență decretată în România. Clauzele contractuale care invocă forța majoră și cazul fortuit vă apără împotriva clauzelor care obligă la plata de penalități în cazul nerespectării contractelor.

Potrivit art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, „Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.” În general, forța majoră se referă la evenimente care nu au nicio legătură cu fapta omului și care nu pot fi prevăzute: calamități naturale (cutremure, tsunami-uri, etc), epidemii (de exemplu coronavirus) etc. Furtunile, căderile de zăpadă și, în general, evenimentele naturale care pot fi prevăzute nu reprezintă forță majoră, ci caz fortuit.Potrivit art. 1351 alin. (3), „Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.”

De asemenea, potrivit Codului Civil, dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

Pentru a dovedi și invoca forța majoră sau cazul fortuit trebuie să vă adresați Camerei de Comerț și Industrie a României sau camerelor de comerț județene pentru a vă elibera documentul necesar pentru avizarea cazului de forță majoră.

Vă punem la dispoziție procedura pe care trebuie să o solicitați CCIR și camerelor de comerț județene penntru avizarea cazului de forță majoră , împreună cu toate documentele necesare.


Sursa : https://ccib.ro/certif-forta-majora-coronavirus/

241 afișări0 comentarii
bottom of page