banner UFC.png
  • ANBCT

CONVOCATOR: Adunarea Generală Ordinară a ANBCT - ROMANIA - 21.09.2022

Actualizată în: 22 sept.

CONVOCATOR


UPDATE: Avand in vedere cā la data de14.09.2022, când a fost convocata AGA ANBCT, nu s-a intrunit cvorumul necesar, se convoaca o noua AGA pentru data de 21.09.2022 la ora 10 la sediul asociatilei,din Predeal, cu aceeasi ordine de zi.


 

Stirea initiala:

În temeiul art. 30 pct.2 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a ASOCIAȚIEI NATIONALE A BUCATARILOR ŞI COFETARILOR DIN TURISM - ROMANIA, pentru data de 14.09.2022, care va avea loc la sediul asociației din localitatea Predeal, str. Trei Brazi nr.3. jud. Brasov, cu urmatoarea


ORDINE DE ZI:


1. Raportul de activitate și aprobarea descarcarii de gestiune şi a execuției bugetului de venituri si cheltuieli in intervalul de timp scurs de la ultima A.G.A. şi anul 2021:

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022;

3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru intervalul de timp seurs de la ultima A.G.A. şi anul 2021.

4. Modificarea actualizarea STATUTULUI asociatiei, după caz a Regulamentului de Organizare și Functionare (R.O.F.);

5. Diverse:


Potrivit art. 31 din Statut, in situatia in care cvorumul de participare de 2/3 din numărul total de membrii asociati care fac dovada achitării cotizatiei pe anul 2022 inclusiv, nu este indeplinit, se convoacă o altă şedinţă a A.G.A.. pentru data de 21.09 2022. la ora 10:00 la sediul asociației din Predeal, str. Trei Brazi nr. 3. jud. Brasov cu aceeaşi ordine de zi.


Pentru a putea participa la sediata A.G.A cu drept de vot, rugam membrii asociați să achite cotizația aferenta in contul asociației RO 30 RNCB 0072 0497 0428 0001 deschis La BCR Sucursala Predeal.PRESEDINTE STEFAN BERCEA

30.08.2022

 4.339 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate