top of page
banner UFC.png
  • ANBCT

CONVOCATOR: Adunarea Generală Ordinară a ANBCT - ROMANIA - 21.09.2022

Actualizată în: 22 sept. 2022

CONVOCATOR


UPDATE: Avand in vedere cā la data de14.09.2022, când a fost convocata AGA ANBCT, nu s-a intrunit cvorumul necesar, se convoaca o noua AGA pentru data de 21.09.2022 la ora 10 la sediul asociatilei,din Predeal, cu aceeasi ordine de zi.


 

Stirea initiala:

În temeiul art. 30 pct.2 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a ASOCIAȚIEI NATIONALE A BUCATARILOR ŞI COFETARILOR DIN TURISM - ROMANIA, pentru data de 14.09.2022, care va avea loc la sediul asociației din localitatea Predeal, str. Trei Brazi nr.3. jud. Brasov, cu urmatoarea


ORDINE DE ZI:


1. Raportul de activitate și aprobarea descarcarii de gestiune şi a execuției bugetului de venituri si cheltuieli in intervalul de timp scurs de la ultima A.G.A. şi anul 2021:

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022;

3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru intervalul de timp seurs de la ultima A.G.A. şi anul 2021.

4. Modificarea actualizarea STATUTULUI asociatiei, după caz a Regulamentului de Organizare și Functionare (R.O.F.);

5. Diverse: