top of page
banner UFC.png
banner.png
348824527_215552291260607_6553731018223536286_n.jpg
  • Poza scriitoruluiANBCT

CONVOCATOR

CONVOCATOR

115 /10.11.2023


În temeiul art. 29-31 din Statutul adoptat, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A BUCĂTARILOR ȘI COFETARILOR DIN TURISM – ROMÂNIA, pentru data de 12/12/2023, ora 10:00. care va avea loc în clădirea Cabana Vanatorilor,

situată în localitatea Predeal, str. Trei Brazi, nr. 3, jud. Brasov, cu următoarea ORDINE DE ZI:


  1. Raportul de activitate și aprobarea descărcării de gestiune și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în intervalul de timp scurs de la ultima A.G.A. până în prezent;

  2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

  3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru intervalul de timp scurs de la ultima A.G.A. până în prezent;

  4. Alegerea componenței Consiliului Director (1 Președinte, 1 Secretar General și 3 Vicepreședinți);

  5. Alegerea Comisiei de cenzori;

  6. Diverse;


Pentru a putea participa la ședința A.G.A. cu drept de vot, în condițiile prevederilor Statutului adoptat, rugăm membrii asociați să achite cotizația aferentă ( 120 de lei ) în contul asociației RO 30 RNCB 0072 0497 0428 0001 deschis la BCR Sucursala Predeal.


În situația în care la prima convocare, cvorumul de prezență de 2/3 nu este îndeplinit, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A BUCĂTARILOR ȘI COFETARILOR DIN TURISM – ROMÂNIA, pentru data de 12/12/2023, ora 13:00. care va avea loc în aceeași locație.


PREȘEDINTE

ȘTEFAN BERCEA


 

covocatorAGA2023
.doc
Download DOC • 41KB


876 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page