top of page

Codul de etică și onoare al A.N.B.C.T. - România


Articolul 1


Voi găti și voi servi având toate licențele și autorizările necesare în vigoare și cu respectarea legilor aplicabile privind manipularea în siguranță a alimentelor.


Articolul 2


Mă angajez în fața asociației că îmi voi perfecționa cunoștințele și abilitățile profesionale pentru dezvoltarea  profesiei noastre și voi transmite aceste cunoștințe generațiilor viitoare.


Articolul 3


Voi păstra cele mai înalte standarde de profesionalism și expertiză în orice comunicare cu și despre ceilalți colegi de breaslă și/sau membrii ai asociației naționale, acordând o atenție deosebită bunei reputații și demnității industriei culinare.


Articolul 4


Voi respecta confidențialitatea clienților mei, păstrând orice informații personale ca fiind confidențiale, cu excepția cazului în care îmi este permis să fac altfel.


Articolul 5


Voi păstra cea mai mare atenție și grijă pentru proprietatea și securitatea, inclusiv alimentară , a Clientului meu și nu mă voi angaja în nici o activitate care afectează această proprietate fără consimțământul Clientului meu.


Articolul 6


Voi folosi experiența și cunoștințele mele pentru a selecta ingredientele potrivite pentru a crea meniuri care să respecte sau să depășească în mod constant așteptările clienților mei.


Articolul 7


Voi continua permanent să-mi extind cunoștințele, educația și experiența în beneficiul clienților, al afacerii mele și al industriei culinare din România. Voi încerca să văd în fiecare zi o oportunitate de a continua pe calea spre excelență


Articolul 8


Voi sprijini toate eforturile celorlați bucătari și colegi de a învăța tehnici culinare noi, novatoare.


Articolul 9


Îmi voi desfășura întreaga mea activitate personală cu onestitate, integritate și corectitudine


Articolul 10


Voi dovedi profesionalism în exercitarea serviciului într-o manieră care să nu creeze discriminări pe bază de rasă, etnie, religie, sex, dizabilități, vârstă, naționalitate sau convingeri politice , atât din partea mea, cât și a colegilor, partenerilor sau patronatului. 


Articolul 11


Nu mă voi angaja în activități lipsite de respect, bazate pe abuz de comportament sau denaturarea realității în legătură cu îndatoririle profesionale.


Articolul 12


Voi încerca să ofer evaluări obiective ale performanței profesionale ale subalternilor și colegilor, ucenicilor, elevilor, membrilor asociației naționale și/sau colegii lor, evitând prejudecățile în evaluările și observațiile făcute.


Articolul 13


Voi fi atent să nu creez situații care ar putea provica conflict de interese sau conflict profesional și mă angajez să ofer toate informațiile în momentul când aceste situații ar putea apare.


Articolul 14


Mă angajez să nu promovez produse, rețete, experiențe într-un mod fals și înșelător pentru clienții mei. Mă angajez să nu promovez acțiuni bazate pe informații false, denaturate sau care ar putea duce la o imagine incorectă sau falsă.


Articolul 15


Mă angajez să nu utilizez în mod deliberat, să distrug sau să folosesc bunurile, echipamentele colegilor de breaslă pentru câștig sau avantaje personale, fără consimțământul acestora.

Articolul 16


Mă angajez să nu fac cu bună știință declarații false sau tendențioase despre colegii de breaslă.


Articolul 17


Mă angajez să nu plagiez, în cadrul materialelor audio, video, scrise, inclusiv rețete sau cărți de bucătărie, materialele originale, de o manieră care să ducă la nerespectarea legilor și standardelor cu privire la drepturile de autor.


Articolul 18


Eu personal accept acest cod, voi sprijini și promova aceste principii în mod egal în orice grup cu care sunt afiliat și care reprezintă gastronomia din România.

ANBCT Romania 2016

bottom of page