obiective


Pentru realizarea scopului său, ANBCT va avea ca obiect de activitate:

• iniţiere de acţiuni pentru cunoaşterea scopului şi obiectului de activitate al asociaţiei, pentru unirea profesională a tuturor meseriaşilor din sectorul gastronomic;

•colaborarea cu instituţii, asociaţii, societăţi comerciale, unităţi de învăţământ precum şi cu alte organizaţii sau persoane fizice pentru optimizarea activităţii gastronomice românesti;

•acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate la cererea agenţilor economici din sectorul public şi privat pentru înfiinţarea, reprofilarea, retehnologizarea, clasificarea şi reclasificarea unităţilor de profil;

•crearea unei bănci de date informatizate prin care să se asigure informaţiile necesare privind: tehnologii şi tehnici moderne de lucru în unităţiile de producţie culinară; dotările tehnologice specifice; reţete de preparare culinare şi produse de cofetărie-patiserie naţionale şi internaţionale;

• organizare sau, după caz, sprijinirea organizării de către agenţii economici a unor acţiuni gastronomice cum ar fi: concursuri profesionale, expoziţii, schimburi de experienţă, conferinţe, simpozioane etc;

• organizarea examenului pentru obţinerea titlului de Maestru în Arta Culinară;

• exprimarea punctului de vedere profesional şi avizarea reglementăriilor privind activitatea gastronomică sau care au tangenţă cu aceasta;

• organizarea de cursuri profesionale pentru membrii asociaţiei cu demonstraţii practice;

• realizarea de materiale publicitare, documentare şi de informare: cărţi şi reviste de specialitate, filme, diapozitive, pliante, albume, afişe, etc;

• să stabilească şi să dezvolte cooperarea cu asociaţiile similare din alte ţări, precum şi organismele internaţionale de profil ( WACS ).

staff


Organizarea ANBCT la nivel de comitete, directoare şi alte departamente. Date de contact şi responsabilităţi a celor în funcţie...

istoric


În anul 1971 s-a înfiinţat la iniţiativa marilor bucătari şi cofetari patiseri, Asociaţia Bucătarilor şi Cofetarilor din Romania ...

board


Consiliul Director este format din
Bercea Ştefan - preşedinte
Petrişor Tănase - secretar general
Maria Rusu - trezorier

logo ANBCT Romaniaasociatia nationala a bucatarilor si cofetarilor din turism

Language: RO/EN